Jdi na obsah Jdi na menu
 


Město Broumov a okolí

27. 7. 2007

Obrazek

"Broumovsko je malebnou krajinou hor a údolí, skal a roklí, mozaikou lesů, luk, pastvin a polí. Hluboko pod povrchem Polické křídové pánve proudí nejčistší voda. Je to krajina zabydlená a po staletí umně obhospodařovaná. Na každém kroku se v ní setkáváme s bohatou historií. Pro tuto krajinu je příznačná její pestrost a prolínání krás přírody a historie."


Obrazek

Neobyčejné přírodní krásy Broumovska byly po staletí hospodářsky kultivovány a obohacovámy o umělecké památky pod správou benediktinského řádu. Vyváženým obhospodařováním a hodnotným stavitelstvím vznikla svébytná, harmonická, ekologicky a esteticky vyvážená krajina. Rovnováha mezi přírodou a člověkem byla narušena až v posledních desetiletích. Avšak ani změny po druhé světové válce, ani vynucená přeměna venkova za socialismu nedokázaly zničit ducha krajiny v níž se protíná jedinečný přírodní základ s někdejším moudrým vlivem člověka v tak pevném řádu.

Broumovsko je známé především svými přírodními krásami. Leží tu Adršpašsko-teplické skály, největší a nejdivočejší skalní město ve Střední Evropě o rozloze bezmála 18 km2 a neméně zajímavé Broumovské stěny. Obě tyto národní přírodní rezervace jsou výjímečné svým reliéfem a klimatickým režimem, které umožňují život pozoruhodné květeny a zvířeny. K dalším maloplošným chráněným územím patří přírodní rezervace Ostaš a Křížová cesta a přírodní památky Borek a Kočičí skály. Leží tu rovněž více než 300 evidovaných lokalit vzácných druhů rostlin a živočichů i zajímavých jevů neživé přírody.Obrazek

Broumovsko je zároveň mimořádně cenné svými kulturními památkami. Nacházejí se tu dvě městské památkové zóny - Broumov a Police nad Metují, vesnická památková rezervace - Křinice, dva benediktinské kláštery, zvláštní skupina devíti barokních venkovských kostelů, nejstarší dřevěný kostel v Čechách, výstavné zděné statky broumovského typu, desítky kaplí, křížové cesty a stovky pískovcových soch a křížů mimořádné umělecké hodnoty v obcích i ve volné krajině. Broumovský klášter, kostely a venkovské statky jsou v architektuře pojmem. Kulturní památky však leží ve stínu přírodních krás - svědčí o tom i jejich neutěšený stav a menší zájem návštěvníků.

V roce 1991 zde Ministerstvo životního prostředí ČR vyhláškou č. 157/1991 Sb. zřídilo Chráněnou krajinnou oblast Broumovsko. Zabírá 410 km2 a zahrnuje severní část náchodského okresu a východní okraj okresu Trutnov. K jejímu vzniku vedla snaha o udržení přírodních hodnot, šetrné využívání přírodních zdrojů, obnovu krajiny i trvale udržitelného života v ní. Vyhlášením CHKO dal stát najevo, že oceňuje hodnoty zdejší přírody a krajiny a bude se zasazovat o jejich nadstandardní ochranu.