Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kategorie uživatelů

27. 7. 2007
guest - to je anonymní uživatel, co se přišel do místnosti jen podívat a je nejníže v žebříčku všech uživatelů. První velkou nevýhodou je, že šeptání guestovi je krajně obtížné - není v listu nicků v místnosti, a jde to obejít jen tak, že napíšete /s guest ZPRÁVA =:-) Ve spoustě místností jsou guesti dokonce zakázani či se "kikají od pohledu". Systém navíc nerozlisuje mezi dvěma guesty v jedné místnosti, u guesta není jasné, jakého je pohlaví, jak je na Xchatu dlouho a tak dále. Není to prostě žádné bingo =:-) Guest se ani nemůže stát správcem, a to dokonce ani v nestálé místnosti. A co horšího, guest nemůže použít žádný příkaz a ani si nemůže nastavit vzhled, barvu, refresh, velikost písma a tak.

uživatel
- uživatel má v prvé řadě nějaký svůj nick, definované pohlaví a případně zadané jestě větší množství informací o sobe (jméno, příjmenní, datum narození, email (na ten se zasílá heslo při jeho ztrátě, takže doporučuji vyplnit!), ICQ číslo... ale nemůsí to být vyplněno!) a tak dále. Tím pádem se mu na nick třeba počítá počet nachatovaných hodin (spousta místností má filtr na minimální počet nachatovaných minut, třeba Přerov ma 10, Plzeň 15 a tak...) - což třeba guesta netrápí, neb na tomto "nicku" je už nachatováno 4245h (!)... Uživatel má už svá práva, jako že ho nesmí nikdo jen tak vyhodit z místnosti pro nic, za nic (jen za porušení pravidel) - u guestů se to moc nedodržuje, protože guest si nemůže jít stěžovat k adminovi, neb je anonymní a jak jsem již řekl, ani systém nerozlišuje mezi guesty, takže... =:-) Uživatel také může vstoupit přímo do libovolné stálé místnosti přímo z www.xchat.cz stránky, když po zadání nicku a hesla si hned pod nimi vybere z roletky stálou místnost, kam chce vstoupit. Proti guestovi samé výhody, no. Samozřejmně se už může stát správcem, což znaméná pak dbát o pořádek a upozornovat a případně vyhazovat uživatele, kteří dávají třeba reklamní linky na sklo, telefony na sklo, či se jinak nevhodně a neslušně chovají - například tapetováním zahlcují místnost - ostatním utíká text... =:-(

certifikovaný uživatel
- u tohoto uživatele byla provedena tzv. certifikace - neboli ověření údajů o jeho osobě - u certifikovaných uživatelů je z občanky (řidičáku, pasu...) provedeno ověření údajů, jenž jsou pak do Xchatu zadány a dotyčný je pak už ani nemůže sám měnit. Takže se na tyto údaje o osobě jest možné splehnout, stejně jako na fakt, že dotyčný(á) má vice než 15let, to je totiž věková hranice pro certifikaci. Certifikace je zdarma a provádí ji buď administrátor, či pověřený uživatel, tzv. certifikátor. Pro Přerovsko jsem to mimochodem osobně já =:-))) Certifikovaný uživatel má u svého nicku místo klasického symbolu pro panáčka či holčicku buď modrého pána v klouboučku, či červenou copatou dívenku =:-))) Z toho takového uživatele(lku) v infu hned poznáte. Výhody má certifikovaný uživatel v tom, že mu systém přednostně předává správce (za předpokladu, že ho současný správce nikomu sám nepředá a odejde či vypadne z místnosti a v místnosti se nenachází žádný certifikovaný uživatel, jenž by v ní byl déle) a také že jen certifikovaný uživatel může kandidovat a být případně zvolen za Stáleho Správce (dále jen SS) či admina. K výhodám také lze počíta fakt, že admini berou certifikované uživatele jako hodnověrnější, ověřené, realné uživatele, kteří prostě stojí za tím, co říkají a jsou reální - protože kdokoliv si může založit jakýkoliv nick a cokoliv do něj napsat, ale JEDEN člověk může mít jen JEDEN certifikovaný nick a informace v nicku uvedené jsou ověřené a pravdivé =8-)

správce místnosti
- správcem místnosti se, kromě guesta, může stát každý. Stačí si vejít do prázdné místnosti, či si založit svou vlastní místnost. Když je člověk správcem, tak má povinnost udrřovat v místnosti pořádek a má jisté pravomoci. Na to, aby je nezneužíval k osobním sporům, mají dbát SS a admini. Takže, když si založíte vlastní místnost, tak máte nestálou místnost - zanikne, když z ní všichni odejdou - a máte možnost nastavit vlastně úplně všechno. U stálé místnosti jsou pravomoci správce z řad uživatelů z pochopitelných důvodů značně okleštěny. V nestálé místnosti může spravce nastavovat filtr (minimální čas v minutách, kolik musí mít nick nachatováno, aby mohl vstoupit), může blokovat vstup necertifikovaným uživatelům (pokud je certifikovaný), či hvězdičkám - pokud je sám nějakou hvezdičkou vybaven (třeba že do místnosti můžou jen modré a vyšší hvězdičky). Zkráceně řečeno, jak vysoko v hierarchii Xchatu stojí, či kolik hodin má, tak vysoko může nastavit vstupní podmínky při vstupu do místnosti. Necertifikovaný nemůže zakázat vstup certifikovaným, uživatel bez modré hvezdičky nemůže zakázat vstup lidem, co ji nemají a už vůbec ne vyšším hvězdičkám... a tak dále. Je tu ale jedna možná finta. Nabrat lidi do místnosti, a až tam jsou, tak správce, co musí mít ale dostatek hodin, může nastavit filtr na vstupu na minuty tak vysoko (1900h (114000min) v současnosti zablokuje i všechny červené hvězdičky =:-))), že ani nejvyšší na xchatu (červená hvězdička) nebude moci vejít =:-) ...bohužel se ale tohle nastavení dá smazat zvenčí, admini mají tu možnost. Dále správce může, v nestálé místnosti, zakázat šeptání mezi uživateli - takže si mohou psát jen na skle (/m NICK zpráva se to ale dá bejít =:-))), zamknout místnost - pak správce, kliknutím na odkaz na skle, co mu systém napíše, bude muset povolit vstup každého uživatele - když ho bude ignorovat a neklikne, tak dotyčný nevstoupí. Toto omezení neplatí pro adminy a SS dané místnosti (jen stálé místností mají stálé správce, že...), které ale jen admin či SS (dané místnosti) může zamknout. (no a pak ještě pro lidi, uvedené v povolených uživatelích - ti mají právo vstoupit i do zamknuté místnosti) Dále správce u nestálé místnosti může zakázat zobrazování historie příchozím uživatelům. Tím pádem nový uživatel v místnosti neuvidí, co se psalo, než vstoupil, na skle. Toliko pravomoci správce v nestálé místnosti, jenž má proti stálé místnosti navíc. Ve stálé místnosti má správce v podstatě velice okleštěné možnosti. Může, z nastavení místnsoti akorát zmněnit popisek, jakouže řečí by se v místnosti mělo mluvit (CZ, SK, US - neplést si s popiskem místnsoti, jen SS a vyšší!) a pak už muže jen nastavovat povolené uživatele, kikat uživatele a ty, jenž se proviní opakovaně, přidávat do klíčů (které se ale resetují v 6h ráno, kdy se restartuje server...). K tomu má k dispozici příkazy (pokud se nechcete obtěžovat pomalým GUI) /kick NICK - vyhodí nick z místnosti, případně se za to dá připsat důvod - /kick trodas To máš za tapetování! =.-))) K přidávání do klíčů slouží příkaz /key NICK a k odebrání /unkey NICK. Nastavování povolených uživatelů není z příkazové řádky možné, ale je to v menu klíče. Dále může nesprávně kiknutého uživatele vzít zpět (jen přes menu správce) či předat správcovství, což je rychlejsí přes příkaz /admin NICK. V menu klíče může pidávat uživatele do klíčů a do povolených uživatelů, kteří mají povolen vstup i při zamknuté místnosti. Ale jen SS a vašší šarže může kakázat kompletně používání povolených uživatelů a klíčů =:-)

stálý správce (SS)
- jest správcem vždy - nemusí na něj čekat, vždy po nalogování je správcem. Před správcem místnosti má prioritu - ne sice v přidělování správce (tam jsou priority jasné, nejdříve modrá hvězdička s certifikací, pak modrá bez certifikace, pak certifikovaný a teprve potom řadový uživatel - v případě, že je určitého typu uživatelů více než jeden, bere se to podle hodin na Xchatu aktuelně strávených v místnosti) ale jinak ve všem ostatním. Jeho pravomoci si v podstatě, vyjma filtrů, na něž nemá přístup, můžete ošahat nejlépe ve vlastní místnosti. Může vypnout a zapnout používání klíčů a povolených uživatelů, měnit přimo v menu správce popisek místnosti, zakazovat šeptání, zamykat místnost a zapovídat zobrazení historie nově příchozím. To vše ale jen v místnosti, kde je stálým správcem. Může správce místnsoti i vykiknout a předávat správcovství příkazem admin. Vlastně by měl dbát, aby se správce nedostal do nesprávných rukou a dohlížet na jeho správcování.

zelená hvězdička
- nejnižší z adminů. Má v podstatě práva SS, ale ve všech místnostech na Xchatu. Navíc má možnost měnit filtry u místností (což SS ne) a když přidá uživatele do klíčů, tak ten se přidá do tzv. admin klíčů, co jsou klíče, jenž se neresetují (a pro běžné/stálé správce nejsou ani vidět, natož, aby se dali měnit) - takže je to natrvalo. Dokud admina neumluvíte, aby z nich nick odstranil... V hierarchii Xcahtu má také podstatně větší slovo než SS (jedná se o nejnižšího tzv. admina, jenž se řadí do Xchat teamu a má tak povolen vstup do spec. místností na jejich porady a tak dále...) a také má několik dalších možností. Může příkazem /roomdel smazat i stálou místnost (ve které se musí nacházet - ale stálou místnost ještě nemůže založit, to až žlutá a výše...) a také má možnost kiknout i SS. Je to logické, stejná šarže stejnou nemůže vyhodit, vždy jen tak vyšší... Takže zelenou žlutá, žlutou červená a tak dále... A v neposlední řadě má zelená přístup k tzv. admin menu, kde může třeba přebírat registrace ze Xchat.team.cz, kde si je vyplní certifikátor a tak dále... Mám prostě přístup k certifikačním údajům a může měnit status nicku - třeba pro jeho přístup na Xchat.team.cz... A jako všichni admini, má defaultně 100 řádků historie. (což si můžete nastavit také, ale jen admin vidí těch 100 řádků UŽ když přijde do místnosti)

žlutá hvezdička
- má vše co zelená a navíc může zakládat stálé místnosti, příkaz /kill NICK, co zablokuje danému nicku vstup do jakékoliv místnosti na Xchatu na 24h, detekci a bann IP adress nicků a tak. Prostě rozšířenější admin menu.

červená hvezdička
- nejvyšší na Xchatu, může zasahovat do i do nicků - měnění hesel, řešení ukredených nicků a blokování a rušení nicků. Rovněž převádění hodin z nicků na nick a tak dále. Zajímavostí budiž, že červená vypadne až po 60 min nečinnosti, kdežto všichni ostatní po 45 min. Prý kvůli sledování místnosti. Dále umí v podstatě libovolný zásah do Xchatu, kromě toho, že do souborů má přístup jen Bircoff (a i to jen přes programátory Net.centra), protože je červenou z pověření Net.centra, provozovatele a majitele Xchatu.